Investering
 

 

Vi har en massa förslag på attraktiva intvesterings möjligheter att tillgå.
Både kortsiktig och hög vinstig investering.

 

Investment Property Abroad

Med din,"join-venture" (förena-satsa) partner, från Yalin Construction kan du investera i fast egendom i Turkiet med förtroende och ta del av vinsten från den aktiva marknaden.

Vårat team ar redo att vägleda dig som en affärs partner i varje steg av prosessen (fast egendom auktion, finansiering, uppbyggnad, marknadsföring, försäljning etc.) och att hjälpa dig utföra dina mål för investering..

Real Estate Project Development - Planlägga och utveckla fast egendom

Fördelarna med att bli kompanjon med Yalin Construction på Real Estate Project Development är vår möjlighet att kunna assistera dig på just den här marknaden med vår unika erfarenhet av inköp av tomter, egendomar och projekt - tillhandahar en naturlig konkurrenskraftig spets att jämföra med andra privata exploatörer. Vår erfarenhet och support sträcker sig från tomt eller fastighet som utvecklas genom design, planlösning och konstruktion, till marknadsföring och försäljning.

Vi följer ett projekt från ritning och igenom hela arbetet till färdigt objekt, on-time, on-budget med specifikationer vilket gör arbetet effektivt och till en investering för dig och ditt företag.